Kiinteistö

Kiinteistön omistaja/haltija

Kiinteistö

Sijaitseeko asunto asemakaava-alueella?

Rakennustyyppi ja asukasmäärä

Rakennustyyppi

Sekajäte (Poltettava jäte)

Poltettavan jätteen jäteastialle haluttu tyhjennysväli jatkossa (JHM 24 §)

Kesällä yli 2 viikon ja talvella yli 4 viikon tyhjennysväli edellyttää kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä (JHM 24 §). Kompostoinnista tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeella.

Tyhjennysväli kesäaikana 1.6. - 31.8.
Tyhjennysväli talviaikana 1.9. – 31.5.

Biojätteen erilliskeräys

Biojätteen astialle haluttu tyhjennysväli jatkossa (JHM 24 §)

Tyhjennysväli kesäaikana 1.6. - 31.8.
Tyhjennysväli talviaikana 1.9. – 31.5.