Kiinteistö

Kiinteistön omistaja/haltija

Kiinteistö, jota perusmaksu koskee

Rakennustyyppi ja asuntojen lukumäärä

Rakennustyyppi

Käyttökelvottoman asunnon jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen

7.2 Asuin- tai vapaa-ajankiinteistö voidaan poistaa perusmaksuvelvollisuuden ja järjestetyn jätteenkuljetuksen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää jätehuollosta vastaavalle viranomaiselle rakennusvalvonnan lausunnon asunnon asuinkelvottomuudesta tai purkamisesta tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. Mikäli rakennuksen käyttökelvottomuudesta ei toimiteta todistusta, asuntoa ei poisteta jätteenkuljetusrekisteristä, mutta käyttökelvottoman asunnon osalta perusmaksu voidaan jättää tarvittaessa perimättä. Mikäli asiasta ei ilmoiteta ennen kyseisen vuoden perusmaksun laskutusta, huomioidaan muutos seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Perusteet asunnon käyttökelvottomuudelle:

Tyhjillään olevan vakituisen asunnon jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen

7.3 Vakituisen asunnon perusmaksu voidaan hakemuksesta puolittaa, mikäli perusmaksun kohteena oleva asunto on käyttämättömänä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta laskutuskaudesta, joka on kalenterivuosi. Perusmaksu voidaan jätelautakunnan päätöksellä jättää perimättä, mikäli vakituinen asunto on käyttämättä koko laskutuskauden (12 kk). Jätemaksun puolittamista tai perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalta etukäteen kunkin laskutuskauden osalta erikseen viimeistään 30.4.. Hakemukseen tulee liittää selvitys asunnon käyttämättömyydestä. Mikäli asiasta ei ilmoiteta ennen laskutusta, huomioidaan muutos seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Tyhjillään olevaa asuntoa käytetään loma-asuntona

Toisen asunnon (esimerkiksi loma-asunnon) jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen

7.4 Toisen asunnon osalta (esimerkiksi vapaa-ajan asunto) perusmaksu jätetään perimättä mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 1. kiinteistön käyttö on erittäin vähäistä 2. sama omistaja/jätteenhaltija maksaa täydet jätemaksutaksan mukaiset maksut Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta muusta vakituisesta taikka vapaa-ajan asunnosta 3. (vapaa-ajan) asunnossa ei ole sähköliittymää ja 4. (vapaa-ajan) asunnossa ei ole juoksevaa vettä. Vapaa-ajan asunnon osalta jätemaksujen perimättä jättäminen pätee vain, jos sama omistaja/jätteenhaltija maksaa toisesta Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta vakituisesta asunnosta jätemaksutaksan mukaisen perusmaksun. Erittäin vähäisellä käytöllä olevan perimättä jätetyn kiinteistön jätemaksu katsotaan tulevan katetuksi em. toisen Perämeren jätelautakunnan alueella olevan vakituisen asunnon täyden jätemaksun kuluissa. Hakemukseen tulee liittää selvitys asuntojen käytöstä, sähköstä ja vedestä sekä kerrosalasta ja se tulee toimittaa Perämeren jätelautakunnalle etukäteen 30.4. mennessä. Mikäli asiasta ei ilmoiteta ennen laskutusta, huomioidaan muutos seuraavan laskutuksen yhteydessä. Kiinteistöjen osalta, jotka ovat useamman omistajan käytössä (kuolinpesät ja perikunnat sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt), peritään täydet taksan mukaiset maksut.

Lisätietoja

Lisätietoja saa Perämeren jätelautakunnan asiakaspalvelusta p. 040 632 7686 tai jatelautakunta (at) tornio.fi.

Hakemuksen tekijä