Vaatimuksen esittäjä

Tietojen pyytäjä täyttää tutustuttuaan ensin rekistereitä koskeviin informaatio-ilmoituksiin (tietosuojaselosteisiin).

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Vaatimus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään rekisterissä (rekisteröidyllä) on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettynä, tällöin tulee ottaa huomioon tietojen käsittelyn tarkoitukset.

Vaadin, että henkilörekisteriinne talletetut tietoni oikaistaan/täydennetään alle merkitystä palvelusta.