Pyynnön esittäjä

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Pyyntö

Pyynnön kohde

Rekisteri, josta tietoja pyydetään

Keskushallintopalvelujen rekisterit:
Hyvinvointipalvelujen rekisterit:
Sivistyspalvelujen rekisterit:
Teknisten palvelujen rekisterit:

Haluan tarkastaa yllämainitussa rekisterissä olevat henkilötietoni seuraavalta ajanjaksolta:

Tietojen toimitus