Avustuksen saannin ehdot

Avustuksen saannin ehdot:

  • hakemus palautetaan määräaikana

  • tiellä on voimassa olevat, pysyvät kulkuoikeudet ja toimiva tiekunta

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous

  • ympärivuotisesti asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä

  • tien sivuojat, kuivatus, rummut ja laskuojat ovat kunnossa

  • haitallinen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta

Avustusta myönnetään murskeen ajoon, tien lanaukseen ja auraukseen. Muut kustannukset (ojien perkaus, vesakon poisto, tierumpujen korjaukset jne.) ovat tiekunnan vastuulla.

Huom. Vuodesta 2020 alkaen avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tielle on perustettu Maanmittauslaitoksen rekisteröimä, yksityistielain mukainen toimiva tiekunta. Tiekunnan perustamiseen liittyvistä asioista saa tietoa Maanmittauslaitokselta (www.maanmittauslaitos.fi) sekä Tornion kaupungin kunnallistekniikan suunnittelijalta (Tuomas Saarelma, tuomas.saarelma@tornio.fi, p. 040 665 2284).

Tien tiedot

Osakastiedot

Tieasioiden hoitaja

Pankkiyhteys ja pysyvästi asutut taloudet

Pankkiyhteys

Kunnossapitoavustus maksetaan

Osakkaiden allekirjoitukset tarvitaan, ellei tiekunnalla ole omaa pankkitiliä. Allekirjoittaja hyväksyy tieasioiden hoitajan tilin käytön. Lataa alla olevasta linkistä lomake osakkaiden allekirjoituksia varten, tulosta se ja pyydä siihen osakkaiden allekirjoitukset ja liitä se tähän hakemukseen tai toimita se erikseen hakemuksen lähettämisen jälkeen. Voit tallettaa hakemuksen keskeneräisenä ja lähettää sen, kun kaikkien allekirjoitukset on saatu lomakkeeseen. Huomioithan hakemuksen lähettämisen aikarajan.

Lomakepohja osakkaiden allekirjoituksia varten (toimitettava jos tiekunnalla ei ole omaa pankkitiliä ja avustus maksetaan tieasioiden hoitajan pankkitilille) word-muodossa:

pdf-muodossa (jos et voi käyttää word-muotoista pohjaa):


Mikäli et liitä osakkaiden allekirjoituslomaketta tämän hakemuksen liitteeksi, voit toimittaa sen tämän lomakkeen lähettämisen jälkeen Tornion kaupungintalon asiakaspalveluun (Suensaarenkatu 4, 1. krs) tai postitse osoitteella: Tornion kaupunki/Tekniset palvelut, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Kuoreen merkintä ”Yksityistien avustushakemus”.

Pysyvästi asutut taloudet

Lisätiedot ja hakemuksen lähettäjä

Läpikulkuliikenne

Hakemukseen liittyvät muut lisätiedot

Hakemuksen lähettäjä

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Hakemuksen lähettäjä ilmoittaa, että

Hakemukseen on liitettävä kartta tien sijainnista.