Toimenpide

Hyväksymishakemus koskee

Toiminnanharjoittaja

Vesilaitoksen yhteystiedot

Vesilaitoksen osoite on sama, kuin toiminnanharjoittajan osoite?

Laskutus

Laskutusosoite on sama kuin toiminnanharjoittajan osoite?

Laitos


Ostovettä muulta laitokselta


Muun toimitettavan veden määrä (esim. teollisuuden prosessivesi)

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä

Jakelualue

Erityiset talousveden toimituskohteet (tarvittaessa liitteessä)
Raakavesi

Vedenkäsittely

Menetelmät (liite 5)

Vastaava hoitaja

Vastaava hoitaja

Veden laadun tarkkailu

Erityistilanteet

Laitoksella desinfiointivalmius
Riskiarviointi