Kiinteistö

Kiinteistön omistaja/haltija

Kiinteistö, jolla on yhteinen jäteastia naapureiden kanssa

Rakennustyyppi

Rakennustyyppi

Yhteinen jäteastia

Kiinteistöllä on yhteinen

seuraavien kiinteistöjen kanssa:

Lisää tähän kaikkien niiden kiinteistöjen tiedot, jotka käyttävät yhteistä jäteastiaa.

Kiinteistö /

Yhteisen jäteastian sijainti

Jätelaji

Yhteisen jäteastian käytöstä ja ylläpidosta vastaava yhteyshenkilö