Kiinteistö

Kiinteistön omistaja/haltija

Kiinteistö

Sijaitseeko asunto asemakaava-alueella?

Rakennustyyppi

Rakennustyyppi

Yhteinen jäteastia

Kiinteistöllä on yhteinen

seuraavien kiinteistöjen kanssa:

Lisää tähän kaikkien niiden kiinteistöjen tiedot, jotka käyttävät yhteistä jäteastiaa.

Kiinteistö /

Yhteisen jäteastian sijainti

Jätelaji