Kiinteistö

Kiinteistön omistaja/haltija

Kiinteistö

Sijaitseeko asunto asemakaava-alueella?

Rakennustyyppi ja asukasmäärä

Rakennustyyppi

Kompostointi

Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätettä saa kopostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Kompostikehikko on suojattava niin, että kompostointi ei roskaa ympäristöä. Kompostia ei saa sijoittaa tulvavaara-alueelle, kymmentä metriä lähemmäksi vesialuetta tai kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta kolmea metriä lähemmäksi naapurin rajaa, ellei kompostorin sijoituspaikalla ole erillistä lupaa.

Keittiön biojätteet (esim. ruoantähteet, kuoret) kompostoidaan
Biojätettä kompostoidaan
Kompostoidaanko kiinteistöllä puutarhajätettä

Poltettava jäte

Poltettavan jätteen jäteastialle haluttu tyhjennysväli jatkossa (JHM 24 §)

Kesällä yli 2 viikon ja talvella yli 4 viikon tyhjennysväli edellyttää kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä (JHM 24 §)

Tyhjennysväli kesäaikana 1.6. - 31.8.
Tyhjennysväli talviaikana 1.9. – 31.5.

Biojätteen erilliskeräys

Biojätteen astialle haluttu tyhjennysväli jatkossa (JHM 24 §)

Tyhjennysväli kesäaikana 1.6. - 31.8.
Tyhjennysväli talviaikana 1.9. – 31.5.

Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueella (Kemi) muutos sekajäteastian tyhjennysväliin tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti tämän kompostointi-ilmoituksen tietojen perusteella, mutta kiinteistön haltijan kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen alueella (Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola) kannattaa olla itse yhteydessä jätteenkuljettajaan tyhjennysvälin muuttumisen varmistamiseksi.i.