Hakemus

Vapautusta haetaan
Haettavan vapautuksen kesto

Hakija

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Kiinteistö

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella
Käyttötarkoitus
Kiinteistöllä sijaitsee
Vapautusta haetaan seuraavien osalta
Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustetaso

Talousvesi

Talousveden hankinta
Talousveden riittävyys ja laatu

Jätevedet

Jätevesien käsittely
Vesikäymäläjätevedet (mustat jätevedet) johdetaan
Pesuvedet (harmaat jätevedet) johdetaan
Käsittelyn jälkeen jätevedet johdetaan:

Purkupaikan etäisyys metreinä

Hulevedet

Hulevesien käsittely

Perustelut